Služby

Společnost SoftEU s.r.o. soustřeďuje těžiště svých aktivit především do oblasti služeb.

Hlavní činností firmy je vývoj informačních systémů na zakázku. Vývoj informačních systémů není jen o programování, ale jedná se o souhrn následujících vzájemně provázaných činností vedoucí k realizaci celého systému.

»  Studie proveditelnosti a analýza rizik

Vzniká na počátku projektu, zkoumá řešitelnost dané problematiky, hledá a definuje potřebné zdroje, plánuje časové horizonty, předvídá možná rizika, atd.

»  Úvodní projekt

Stanovuje celkovou koncepci řešení, obsahuje datový model, procesní model, seznam požadavků na systém, atd.

»  Prováděcí projekt

Podklad nutný pro oponenturu prototypu. Obsahuje obtisk návrhu obrazovek a výčet funkcí, které bude daná obrazovka realizovat. Je to hlavní podklad pro programování.

»  Oponentura prototypu

Cílem oponentury prototypu je odsouhlasit návrh aplikace před tím, než proběhne vlastní vývoj.

»  Vývoj

Během vývoje vzniká samotný systém. Obsahem je zejména programování, testování, tvorba dokumentace, atd.

»  Ověřovací provoz

Období během kterého je ověřována funkčnost vytvořeného systému na zkušební verzi. Během ověřovacího provozu probíhá sběr připomínek, jejich vyhodnocování a řešení. Ověřovací provoz je v rámci možností spuštěn již v rámci vývoje, kdy zákazník má možnost ovlivnit pořadí implementovaných vlastností systému a ovlivnit i směr vývoje - tzv. agilní způsob vývoje.

»  Implementace

Proces zavedení systému, u kterého byla jeho funkčnost ověřena v předchozím provozu. Součástí implementace je např. instalace ostré verze, školení uživatelů, konzultace a další související služby.

Vývoj informačních sytémů se snažíme stavět na technologiích Java/J2EE s použitím databázových systémů jako jsou Oracle, PostgreSQL, atd.

zpátky nahoru

SoftEU s.r.o.
Divadelní 2728/3a, Plzeň

Tel.: +420 910 803 350
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web developer:
Agionet Plzeň